AWP veya SSG 08 dürbünü açık ve düşman bu dürbünün cross unun sağ veya solunda bulunması durumunda fare nin sağ veya soldaki düşmana hızlıca kaydırılıp ani bir atış yapması ve düşmanı vurması