crosshair ayarlarken işe yarayacak kodlar ;


cl_crosshairsize 5


5'i azaltarak veya arttırarak cross boyutunu değiştirebilirsiniz.
Sayı azaldıkça cross küçülür.cl_crosshaircolor x

bu komut ile renk değiştirebilirsiniz x yerine rakam yazmanız gerekiyor.