crosshair ayarlarken işe yarayacak kodlar ;


cl_crosshairsize 5


5'i azaltarak veya arttırarak cross boyutunu değiştirebilirsiniz.
Sayı azaldıkça cross küçülür.cl_crosshaircolor x

bu komut ile renk değiştirebilirsiniz x yerine rakam yazmanız gerekiyor.
cl_crosshairdot 1


cross ortasına nokta koyabilirsiniz.
noktayi silmek için ise değeri 0 olarak değiştiriniz.
Bunları tek mapdada yapabilirsiniz ama rekabetçi moddaysanız cross'da sorun yaşıyarsanız bunları oyun içi yapın.